Handbok om nätstörningar 9 - elnätet 2

FörklaringElkraftleverantören friskriver sig från problem hos användaren.
Användaren själv måste skydda sin utrustning.
Lösningen heter nätstörningsskydd.

Läs mer i vår broschyr.
Read about it in our  brochure.


Kraftbolagen levererar eltrömmen till abbonentens elcentral.
Elströmmen kvalitet i abbonentens elcentral styrs av:
* Kraftproducenten.
* Distributören.
* Svenska Standard enl. SEN 211811.

El-kvaliteten till abbonentens elcentral kan vara mycket varierande.

Kraftbolagen har ingen skyldighet och ingen möjlighet att garantera att spänningen inte innehåller transienter, kortare microavbrott och andra för datorn känsliga störningar.

Efter elcentralen gäller för varje abonnent att själva svara för eletrömmens kvalitet.
Enligt SEN 211811 ”spänningsgodhet i lågspänningsnät”.
För kraftbolagens eldistribution svarar elektroniks andel för ca 1% effektuttag.

Elektronikapparater kräver bättre spänningsgodhet än den kraftbolagen levererar.
Det åligger tillverkaren eller användaren att se till att maskinerna fungerar.
Det blir tyvärr så att el-konsumenten själv måste skydda sin utrustning mot störningar.


Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.