Handbok om nätstörningar 8 - förklaring

Förklaring


Känner ni igen felsymptomen som är beskrivna på föregående sidor?

De är alla beskrivningar på olika typer av ledningabundna störningar.

De stör elektroniken via nätsldden.

Man tar bort nätstörningar genom att koppla in en störskyddatrafo mellan vägguttaget och utrustningen.

Under menypunkterna ”Lösning 1” och 
"Lösning 2”  ser du hur våra produkter kan skydda din elektronik.


Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.