Handbok om nätstörningar 6 - datorn låser sig

Datorn låser sigProblem:
* Du trycker på tangenterna - inget händer.
* Markören har slutat blinka. Bildskärm och tangentbord verkar vara helt låsta.

Orsak:
Ofta en nätstörning.

Åtgärd:
Starta om datorn. Återstarta programmet.

Verkan:
Dataoperatören blir stressad eftersom man inte vet om felet ska inträffa igen, vilket det oftast gör!


Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.