Handbok om nätstörningar 5 - read error

Datorn stannar - Read ErrorProblem:
Så snart du försöker läsa en fil från skivminnet så får du varningstexten - ”ReadError”. Filen tycks vara omöjlig att använda.

Orsak:
Kan bero på ett kort mikroavbrott (=strömavbrott) eller annan nätstörning (blinkning på nätet), som gjort att filen stängts på ett felakigt sätt.

Åtgärd:
* Ladda in en kopia från din backup.
* Utföra arbetet en gång till.

Verkan:
Känslan för arbetet minskar vid ständigt återkommande fel.
Det var mycket bättre för…


Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.