Handbok om nätstörningar 4 - strömavbrott

Datorn stannar - StrömavbrottBelysningen blinkar till. Datorn stannar.

Orsak  - Kort eller långt strömavbrott
Åtgärd - Vänta tills strömmen kommer tillbaka
               Kolla att ingen säkring gått sönder.

Verkan:
Stor stress och dubbelarbete dår datorns uppgifter kanske måste tföras för hand. När strömmen kommer tillbaka har man definitivt tappat all inskriven text, som man inte sparat före avbrottet. Eller så resulterar avbrottet i felsökning - kanske också servicebesök med ytterligare stillestånd.

Statistik under de senaste 2o-åren har visat att ett normalt år, så har vi 3,4 avbrott med 43 minuters total varaktighet i hela landet. I Stor-Stockholm har vi 2,8 avbrott med totalt 28 minuters varaktighet.Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.