Handbok om nätstörningar 3 - blixt

Direkträff

När blixten slår ner så kan den skada din elektronik på tre sätt.


1. Direktträff på huset.

Detta ger de störst skadorna. I västa fall så kan huset fatta eld och brinna ner.

2. Blixten träffar en kraftledning.

Blixtenergin som är en mycket hög spänningstopp följer kraftledningen och sprider ut sig ledningsbundet på ett mycket stort område. Energin letar sig den lättaste vägen till jord.

Alla i ett större område får en hög spänningspuls, som gör att det blir överslag och
energi går vidare till jord. Den som har lägsta motståndet till jord
får den högsta strömrusningen 
när energi går mot jord.

3. Blixten träffar en telefonledning.

När blixten träffar en telefonledning följer energin på samma sätt som under punkt 2, ledningsbundet till elektroniken. Skadorna blir inte lika stora som om blixten träffar en kraftledning. Area på telefonledningar är mindre och det brukar vara ett mindre geografiskt omrpde som påverkas.

Klicka här för att läsa mer om hur man skyddar sig.

De produker som har både el- och teleanslutning är mer känsliga för spänningspulser. Detta beror på att en telefonledning är plusjordad i telestationen. En blixts överspänning kommer därför lätt att komma in via nätspänningen och slår sedan över till telelinjen för att nå jord i telestationen.


Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.