Handbok om nätstörningar 2 - Åska

Åskan påverkar!



Åskan är en de största yttre faktorer som påverkar datorer på ett negativt sätt.


Det är främst kraftledningar, teleledningar samt höga byggnader och meter som löper största risken att träffas.


Kartan visar var blixten slår ner som mest.


Gå till nästa sida.

Gå till föregående sida.

© Lennart Lind 2017 - Ändrad 2017-07-28.